ทำไมคุณควรมีประกันภัยการเดินทาง : Chubb Samaggi Insurance

Menu

Home
Register
Content

Products

Motor
Compulsory
Motor
Type 3
Driver
Safe
PA
TA
Hybrid
PA

Contact

: 02-611-4466

ทำไมคุณควรมีประกันภัยการเดินทาง

นี่คือตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณระหว่างการเดินทาง และเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณควรมีประกันภัยการเดินทาง

  • หากคุณเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อต่อเครื่องไปประเทศจุดหมายปลายทาง แต่เที่ยวบินต่อมีเหตุต้องยกเลิกการบินกระทันหัน ซึ่งหากตั๋วเดินทางของคุณเป็นตั๋วราคาพิเศษ ใครกันจะเข้ามาช่วยประสานงานหาเครื่องบินต่อให้คุณได้
  • คุณเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง แต่กระเป๋าเดินทางเกิดตกหล่นไม่มาพร้อมกับเครื่องบินที่คุณโดยสารมา ใครล่ะที่จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ฉุกเฉินในระหว่างที่กระเป๋าของคุณยังไม่มาถึงได้
  • หากคุณไปทานอาหารที่ร้านท้องถิ่น แต่เกิดอาการแพ้ ทั้งอาเจียนและมีลมพิษขึ้นตามตัว ใครกันที่จะช่วยหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดให้คุณ พร้อมยังวางเงินประกันกับโรงพยาบาลให้อีกด้วย
  • หากก่อนวันเดินทางเพียงหนึ่งวัน ลูกคุณมีเหตุให้ต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหัน ตั๋วเครื่องบินที่คุณมีก็เป็นตั๋วราคาพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ใครจะสามารถช่วยคุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางได้
  • ในระหว่างเดินทางไปต่างประเทศเพียงลำพัง คุณเกิดอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นสัปดาห์ คุณต้องการให้ญาติของคุณเดินทางมาเยี่ยม ใครกันจะสามารถช่วยค่าใช้จ่ายของญาติคุณได้

ต้องการให้ญาติของคุณเดินทางมาเยี่ยม ใครกันจะสามารถช่วยค่าใช้จ่ายของญาติคุณได้

Chubb Travel Insurance ช่วยจัดการความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นกับคุณในระหว่างการเดินทาง ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 299 บาท คลิกที่นี่

หรือโทร 02 611 4242 วันจันทร์-ศุกร์ 08:30 น. – 17:30 น.