ขอวีซ่าเชงเก้นอย่างไรให้ผ่านง่ายๆ : Chubb Samaggi Insurance

Menu

Home
Register
Content

Products

Motor
Compulsory
Motor
Type 3
Driver
Safe
PA
TA
Hybrid
PA

Contact

: 02-611-4466

ขอวีซ่าเชงเก้นอย่างไรให้ผ่านง่ายๆ

ใครที่กำลังมีแผนจะไปเที่ยวยุโรป หรือไปล่าแสงเหนือถึง Iceland จะต้องขอวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ ดูยุ่งยากแต่วันนี้ Chubb ขอแนะนำวิธีการขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่านได้ง่ายๆกัน แต่ก่อนอื่นมารู้จักวีซ่าเชงเก้นกันซักนิด

วีซ่าเชงเก้น (Schengen) เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรปที่สามารถใช้เดินทางข้ามพรมแดนไปมาระหว่างกันได้ถึง 26 ประเทศ โดยส่วนมากจะสามารถเดินทางผ่านประเทศต่างๆได้โดยง่าย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) 26 ประเทศนั้นมีดังนี้

สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นในแต่ละประเทศนั้นจะมีกฎระเบียบเบื้องต้นใกล้เคียงกัน พิจารณา หรือเอกสารเพิ่มเติมต่างกันบ้าง แต่ก็อาจจะมีบางประเทศที่แตกต่างออกไป เช่น อิตาลี ออสเตรีย สเปน และอื่นๆ ให้เราดำเนินการผ่านหน่วยงานกลาง VFS Global , ฝรั่งเศสจะผ่านทาง TLS หรือบางประเทศทางสถานทูตดำเนินการเอง ซึ่งระบบบางอย่างจะต่างกันไป เช่น เรื่องนัดหมาย หรือเวลา โดยสำหรับการเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน

เอาล่ะ ถ้าพร้อมแล้วจด list เตรียมเอกสารในการขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่านง่ายๆกันเลย

  • หนังสือเดินทาง หรือ Passport ที่ยังมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อยอีก 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเก้น (ขากลับนั่นเอง) ถ้าจะให้ดีควรมีหน้าว่างอย่างน้อยอีก 3 หน้า และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าไปประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ก็ให้นำมาด้วย โดยถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและวีซ่าเตรียมไว้ให้พร้อม จะช่วยให้เอกสารของเรามีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น เพราะเคยได้วีซ่าจากประเทศเหล่านั้นมาแล้ว ไปแล้วก็กลับมาไทย แบบนี้น่าจะให้ไปอีก
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปขนาดจริงๆคือ 3.5 ซม. x 4.5 ซม. ซึ่งขนาดใกล้ๆ กับรูป 2 นิ้ว) พื้นหลังเป็นสีขาวเอาแบบเห็นหน้าชัดๆ ไม่ต้องแต่งรูปจะดีที่สุด ถ้าต้องไปร้านถ่ายรูปใหม่ ให้แจ้งได้เลยว่าจะถ่ายรูปเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอะไร ซึ่งถ้าใครไปทำวีซ่าเชงเก้นเพื่อจะไปฝรั่งเศส อาจจะต้องเจอปัญหาให้ไปถ่ายรูปใหม่กับตู้ของ TLSContact เนื่องจากว่ารูปถ่ายที่ถ่ายจากตู้อื่นบางทีมีการตกแต่งรูปภาพ ทำให้ไม่เหมือนตัวจริงซักเท่าไหร่ เป็นเหตุวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่านได้
  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น โดยที่ถูกต้องให้ยื่นขอจากประเทศที่เราพักค้างคืนนานสุด เว้นแต่ถ้าพักจำนวนคืนเท่ากัน ถึงจะขอจากประเทศแรกที่เข้า สำหรับเอกสารในการยื่นขอวีซ่าเขงเก้น ทั้งแบบ Single Entry (เข้าออกครั้งเดียว) หรือ Multiple Entry (เข้าออกหลายครั้ง) จะเหมือนกัน โดยเช็คดูว่าในเว็บไซต์ของแต่ละสถานทูตที่เราจะไปยื่นนั้นมีแบบฟอร์มให้ print ออกมากรอก หรือว่าต้องกรอกในระบบแล้วค่อย print ออกมา ตัวอย่าง เช่น ประเทศเยอรมนี จะให้กรอกแบบฟอร์มในอินเตอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อย ค่อย ย print เป็น PDF ออกมาเซ็นต์แล้วยังมีบาร์โค้ดที่เก็บข้อมูลนั้นมายื่นขอวีซ่าด้วย
  • สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน ถ้าเรายังไม่ได้ซื้อตั๋ว ก็สามารถให้เอเย่นต์ทัวร์ออกใบจองเพื่อไปขอวีซ่าก่อนได้ ที่พักก็สามารถจองในเวบไวต์ต่างๆ ที่ไม่เสียเงินค่าจอง มัดจำ หรือแม้กระทั่งการยกเลิกภายในเวลาที่กำหนดล่วงหน้า เมื่อเราจองแล้วก็เอาหลักฐานการจองที่ได้รับในอีเมล์ Print มายื่นได้เลย
  • ประกันการเดินทาง สุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร ซึ่งสามารถซื้อออนไลน์ แล้ว print ง่ายๆได้ทันทีที่ Chubb เริ่มต้นเพียง 299 บาทเท่านั้น สำหรับคุ้มครองเริ่ม 1-4 วัน ซึ่งประกันการเดินทางต่างประเทศนี้ ผ่านการอนุมัติว่าสามารถใช้ยื่นสมัครเชงเก้นวีซ่าได้ หากขอวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่านก็สามารถขอเงินคืนได้ คลิกซื้อ ประกันเดินทางเชงเก้น คลิกเลือก แบบเชงเก้น รายเที่ยว จำนวนคน วันที่คุ้มครอง แล้วคลิกเช็คเบี้ยประกัน ก็จะแสดงราคา และกดซื้อออนไลน์ได้อีเมลไปยื่นขอเชงเก้นวีซ่าได้ทันที
  • หนังสือรับรองการทำงาน (ในกรณีที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง) ให้ที่ทำงานระบุมาว่าเราเป็นพนักงานในตำแหน่งอะไร ระยะเวลาการทำงานว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ เงินเดือน และได้รับอนุญาตให้ลางานจากวันไหนถึงวันไหน (เพื่อให้ทางสถานทูตมั่นใจว่า เรามีงานรอให้กลับมาทำแน่ๆ ไม่หนีไปไหน)
  • หลักฐานการเงิน ง่ายๆ ก็คือ ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังไป 6 เดือน อย่าลืมถ่ายสำเนาหน้าที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีไปด้วย ไม่จำเป็นต้องขอ Statement จากธนาคารเสมอไป แต่ให้เอาสมุดบัญชีตัวจริงไปด้วย โดยจะต้องมีเงินสดอยู่ในบัญชีซักไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทจะดีมาก เอาหลายๆ บัญชีมารวมกันก็ได้
  • หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและแสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ของเราในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (หากเป็นเจ้าของกิจการ) หนังสือรับรองจากสถาบันที่ศึกษา (หากยังศึกษาอยู่) โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน และหากได้รับเชิญไปร่วมงานอะไรที่โน่น จะต้องมีจดหมายรับเชิญ หรือบัตรผ่านอะไรพวกนี้มาให้เขาดูด้วยยิ่งดี

ทั้งนี้ สถานทูตแต่ละประเทศก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตนเอง ในการเรียกเอกสารอาจมีการขอเพิ่ม หรือให้เซ็นเอกสารบางอย่างที่แตกต่างกันไป เราก็ต้องไปเช็คดูในเว็บไซต์ของสถานทูตนั้นๆ อีกที การนัดหมายก็อาจแตกต่างกันไปด้วย เมื่อนัดหมายได้แล้วเราต้องนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดไปด้วย หากเจ้าหน้าที่สถานทูตเรียกดูก็จะได้ไม่มีปัญหา สำเนา 1 ชุดที่นำมาก็ต้องเซ็นรับรองให้เรียบร้อยทั้งหมด

ในส่วนของการสัมภาษณ์การขอวีซ่าเชงเก้นนั้น คำถามโดยทั่วไปจะถามว่าเราจะไปที่ไหน ไปยังไง จุดประสงค์อะไร หรือใครเชิญไปงานอะไร มีเอกสารอะไรไหม ไปตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน เหมือนเป็นการยืนยันว่าเราทำเอกสารนี้เองเข้าใจทุกอย่างนะ จุดประสงค์ในการถามหลักๆ คือ เราขอแล้วจะไปจริง ไปแล้วกลับมาแน่นอน และมีเงินสนับสนุนตลอดการเดินทางหรือมีประกันเดินทางพร้อมจะรักษาตัวหากเกิดเหตุไม่คาดคิด

เตรียมเอกสารให้ครบเพียงเท่านี้ พร้อมประกันเดินทางจาก Chubb ก็จะให้คุณขอวีซ่าเชงเก้นได้ง่าย ไปเที่ยวให้สนุก ไร้กังวล ด้านประกันเดินทางให้ Chubb ดูแล ซื้อออนไลน์ https://www.chubbtravelinsurance.co.th/th/ หรือโทร 02-611-4242 (เวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ 8:30-17:30) กันได้เลย

ขอบคุณข้อมูล eurofollowme.com , scratchdaworld.com